ОБІЖНИК • 10/2021

37 Дуже радію, що наша Церква в особі сво х провідни- ків — владик Синоду — вирішила докладніше розгляну- ти тему міграці . За різними оцінками, близько 10 мільйо- нів наших співвітчизників зараз перебувають поза межа- ми кра ни, у пошуках кращого матеріального становища та вирішення інших сво х проблем. І якщо в 90-х роках за кордон хали переважно зрілі люди, то сьогодні маємо чітку тенденцію до омолодження міграці . Великий відсо- ток молодих укра нців вважають, що саме ви зд за межі Укра ни може стати запорукою хнього щастя. Чи можемо ми цьому запобігти? Мабуть так, але лише частково. Адже міграція є невід’ємною складовою життя сучасного суспільства, тож питання варто ставити не так про запобігання , як про те, як використати цей процес, і як бути в ньому дієво присутніми. Для держави такою користю може бути здобута якісна освіта, а також дос- від і навички, які згодом люди, які повернулись в Укра - ну, використають для добра і розвитку. Погляд Церкви скеровуємо й у іншому напрямку: що ми повинні зроби- ти, щоб у міграційних процесах не втрачати вірних, а рад- ше здобувати у хніх особах апостолів, спроможних поши- рювати Благу Вість? Папа Франциск наголошує: «Мігранти нагадують нам про первісну умову віри, а саме про те, що ми «чужинці на землі й захо- жі». В межах одніє статті неможливо дати вичерпну від- повідь на таке непросте питання. Хочу сфокусуватись на чотирьох аспектах. Необхідність подарувати дітям і молоді досвід живо віри, яку вони будуть цінувати у будь-якому куточку світу та за будь-яких обставин. Важливість усвідомлення молодими людьми того, що Церква, до яко вони належать, є Вселенською, або ж гло- бальною, як тепер звичайно мовиться, і не обмежується хньою парафією чи навіть єпархією. Необхідність нам, як людям Церкви, навчитись чути і розуміти молодих людей, оскільки таке вміння дасть нам змогу почати справжній діалог з молоддю і допоможе й довіряти Церкві, серед іншого і під час прийняття важли- вих життєвих рішень. За прикладом митрополита Андрея Шептицького, Цер- ква повинна стати ініціатором єднання різних суспільних АПОСТОЛИ БУЛИ МАНДРІВНИКАМИ: молодь в контексті міграції Душпастирство мігрантів Отець Ростислав Пендюк

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==