ОБІЖНИК • 10/2021

Еміграційний рух є викликом для сучасного суспіль- ства. Економічна та політична ситуація змушують люди- ну покинути свою Батьківщину, місце свого народження та емігрувати в пошуках кращого життя: як економічно- го, так і соціального та морального. Однак коли емігрант починає вести осілий спосіб життя в кра ні, в яку емігру- вав, він стикається з викликами, як зберегти свою духов- ність і ідентичність, як інтегруватися у нове середовище свого проживання. ДУШПАСТИРСТВО В УМОВАХ МІГРАЦІЇ: ПОРТУГАЛІЯ Душпастирство мігрантів ВИКЛИКИ ДУШПАСТИРСТВА НА МІГРАЦІЙНИХ ТЕРЕНАХ Найгостріше виклик щодо збереження своє духо- вності та ідентичності сто ть перед дітьми та молоддю, які пере хали зі сво ми батьками або вже народилися в еміграці . Вони стикаються з проблемою власно духов- но ідентичності у новому середовищі. Сьогодні мільйони укра нців разом зі сво ми сім’ями проживають поза територією Укра ни. Їхні діти (яких вони привезли з собою чи народили вже за кордоном) здобу- вають освіту, вивчають традицію і культуру мовою кра ни проживання, поступово асимілюючись в новому серед- овищі. Зокрема, у Португалі проживає 34 490 укра нців, діти яких народженні вже тут. Варто також зауважити, що близько 15 тисяч укра нців отримали громадянство ціє кра ни. Однак важливим є той факт, що значна частина укра н- ців, які проживають за кордоном, не хочуть втрачати зв’я- зок з Укра ною, відриватися від свого коріння, своє куль- тури та духовності, цуратися свого походження. Це і стало поштовхом до створення суботніх та недільних укра н- ських шкіл за кордоном, де навчають не тільки мови, літе- Отець Іван Гудзь 40

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==