ОБІЖНИК • 10/2021

31 Все, що ви зробили одному з моїх братів найменших — ви мені зробили Мт 25,40 Слова нашого Спасителя, записані святим євангели- стом Матеєм, розкривають глибину життя в Христі, жит- тя тих, хто Його наслідує. Зрештою, вся Ісусова благовість просякнута повчаннями й виявом любові Бога до нас і нас до Бога, як також до свого ближнього, свого брата чи сестри. Впродовж історі Церкви ці слова завжди мали і мають окреме місце в реалізаці християнства та свід- чать якість розуміння й відповідного застосування х в щоденному житті. Різними акціями Церква намагаєть- ся допомогти сво м вірним проявити цю якість любові до тих, хто поряд. Є окремі дні, періоди, коли вона звертає увагу на осіб, котрі є поза межами суспільного життя, — бідних, потребуючих, сиріт тощо. Ці звернення не лише мають на меті розкрити викли- ки, які, може, не завжди є явними, а насамперед кріпити у вірі пізнання Христово Євангелі , наголосити нашу роль в цьому часі, в цьому місці, куди нас поставив Господь, застосовувати на щодень, живучи словом Божим. Апостол народів у своєму Посланні до ефесян каже: «Бо ми його (Божі) сотворіння, сотворені у Христі Ісу- сі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготу- вав, щоб ми чинили» (Еф 2,10). Це означає, що Господь Бог у своєму Провидінні вже передбачив наше виконан- ня добрих діл, адже ми створені на Його «образ і подобу» Душпастирство мігрантів ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНІ ОСОБИ СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ. УВАГА ЦЕРКВИ І ЗАКЛИК ДО СОЛІДАРНОСТІ ТА ДОПОМОГИ Отець Андрій Гах

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==