ОБІЖНИК • 10/2021

2 Всесвітліші та всечесніші отці! Преподобні брати і сестри в монашестві! Дорогі браття і сестри в Христі! ВСТУП Як плід тисячолітньо історі пошуків, радості та страж- дань нашого укра нського народу, його сини і доньки роз- летілися по всьому світу. Різні були причини такого розсе- лення. Одні наші люди шукали кращо долі на чужині, інші були змушені покинути рідний край через лихоліття кри- вавих воєн і спустошень. Багатьох було насильно вигна- но, депортовано, вивезено чи ув’язнено далеко на чужи- ні. Сучасне життя нашо держави позначене новою потуж- ною хвилею еміграці , внаслідок яко мільйони укра нців формують нові громади в тих кра нах, про які ми навіть часом і не чули. У всіх цих складних, іноді трагічних, обставинах Церква йшла разом зі сво ми дітьми. А сини і доньки поширили присутність на всіх континентах земно кулі. На заклик і доручення сво х владик, за нашими вірними по світу йшли священники, монахи і монахині, щоб нести людям Боже Слово і благодать Святого Духа у Святих Та нствах, даючи свідчення діяльного харитативного служіння. Наші вірні будували своє буття на нових землях, зберігаю- чи питому духовну спадщину та плекаючи християнську культуру. Не випадково перше, що вони робили, коли опинялися у кра нах нових поселень, — це будували сво храми. Сьогодні вони засвідчують, що храм, місце зустрі- чі людини з Богом, був і є для нашого люду простором, де б’ється серце укра нсько громади. Церква є центром, довкола якого гуртується світова укра нська спільнота. Довгими століттями саме Укра нська Греко-Католицька Церква була простором єдності для нашого народу — єдності, яка ріднила укра нців Канади і США зі сво ми бра- тами у Латинській Америці та Австралі , Західній Євро- пі та Казахстані і далекому Сибіру, а всім м, за словами патріарха Йосифа, давала можливість далеко на чужині «бути собою», бо творила силою Святого Духа та нствен- ний і животворчий зв’язок зі сво м корінням на рідній землі, з витоками християнського життя у водах Дніпра. Завдяки тому, що ми зберегли своє коріння і не загу- билися серед інших народів, ми стали м цікавими, зба- Послання Синоду Єпископів УГКЦ 2019 р. до духовенства, монашества і мирян гачуючи культуру та духовність кра н нашого нового поселення і запрошуючи до участі в них представників інших народів. Тисячі синів і доньок нашо Церкви, які за походженням не були укра нцями, полюбили нашу християнську спадщину, закоренилися у традиці Ки вського християнства Володимирового хре- щення. Таким чином Укра нська Греко-Католицька Цер- ква вийшла поза межі Батьківщини, заговорила різними мовами до різних народів і стала матір’ю та вчителькою для людей багатьох національностей і культур. Ми сьогодні складаємо вдячність Богові за «Його дар несказанний» (пор. 2 Кор. 9, 15), усвідомлюючи, що наша Церква вже більше не є локальною, обмеженою певною територією чи пастирським контекстом. Сьогодні вона є воднораз глобальною та помісною, укра нською та бага- тонаціональною. Проте такими нас робить не географія проживання, не громадські організаці чи людські інсти- туці , не різноманітність досвіду чи структура спільноти. Усім цим ми завдячуємо внутрішній єдності нашо Цер- кви. Це єдність, яка робить одним цілим «у розсіянні сущих»; яка в’яже різних за походженням, мовою і куль- турою; яка є можливою лише в Церкві — та нстві єдності людського роду, що довершується силою і діянням Свя- того Духа. Усвідомлення важливості плекати цю єдність та пошук найкращих шляхів для того, щоб сприяти утверджен- ню і зміцненню, були, власне, головною темою нашого Синоду Єпископів, який проходив у Вічному місті Римі з 1 до 10 вересня 2019 року. ЦЕРКВА — СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ, КОТРИХ САМ ГОСПОДЬ ЗБИРАЄ З УСІХ СТОРІН СВІТУ Слово «Церква» (з грецького εκκλησια) означає «скли- кання», «спільнота покликаних». У контексті книг Ново- го Завіту йдеться передусім про спільноту віруючих, тих осіб, котрих сам Господь збирає з усіх сторін світу (пор. Катехизм Католицько Церкви, 751–752). Отже, за своєю сутністю церковна спільнота — це єдність і сопричастя тих, що «належать Богові». У спільноті Церкви внутрішній зв’язок між членами є іконою єдності Божественних Осіб Пресвято Тройці, яка СОПРИЧАСТЯ І ЄДНІСТЬ У ЖИТТІ ТА СЛУЖІННІ УГКЦ Тайна Вечеря, ікона з іконостасу церкви Покрови Пресвято Бого- родиці василіянського монастиря у Крехові роботи Люби Яцків

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==